hoopsyhetmana_main_image

Głównym elementem graficznym o który opiera się koncepcja logo jest buława – znak urzędu Hetmana w XVI-XVII wieku. Kojarzona ze znaczeniem oraz dostojeństwem właściciela często wykonywana była z cennych materiałów i bogato dekorowana. To również nawiązanie do berła – które zanim stało się powszechnie znanym symbolem najwyższej władzy, w starożytności wiązane było z doświadczeniem i mądrością posiadacza. Było także symbolem pasterzy i przewodników.

Logo podkreśla doświadczenie i wiedzę autora, jest jego osobistym znakiem rozpoznawczym, wiąże się z prestiżem – wysoką jakością prezentowanych na stronie treści. To przede wszystkim bezpośrednie odwołanie do nazwiska autora i nazwy serwisu – Hoopsy Hetmana.

Logo składa się z ikony buławy, której górną częścią (nasadą) jest piłka do koszykówki – bezpośrednie odwołanie do poruszanej na stronie tematyki, symbolizuje także dziedzinę w której autor posiada największą wiedzę i doświadczenie. Buława w swej genezie historycznie była również symbolem przewodników i pasterzy – tym samym autor jest również przewodnikiem po zagadnieniach koszykarskich. Berło wkomponowane jest pomiędzy dwie odpowiednio stylizowane litery “H “- to oczywiście akronim nazwy strony Hoopsy Hetmana.

Odwołanie do berła i urzędu Hemtana ma podwójny charakter i cel. To przede wszystkim bezpośrednie odniesienie do nazwiska autora, ale również podkreślenie jego drugiego dna i znaczenia. Może w ten sposób działać dwojako – dla osób znających autora będzie się z nim bezpośrednio wiązać, dla osób go nie znających logo umożliwi zapamiętanie i stworzenie charakterystycznego obrazu marki.

Podstawowa wersja logo nie zawiera w sobie nazwy “Hoopsy Hetmana”. Pozwoliło to geometrii logo być opartej o bardzo proste, zapamiętywalne i zamknięte kształty. Dodatkowo logo funkcjonuje jako jeden charakterystyczny znak – nie pojawiają się gradienty ani dodatkowa kolorystyka – to wszystko sprawia, że jest ono łatwe do powielenia (wszelkiego rodzaju druk), sprawdzi się na każdej powierzchni (czarne, białe, kolorowe) oraz w każdym rozmiarze.

Oprócz podstawowej wersji logo dodatkowo przygotowana została również wersja rozszerzona – z dopiskami “HOOPSY HETMANA” oraz “HOOPSYHETMANA.COM”, do użycia w wyjątkowych przypadkach gdy zajdzie potrzeba ekspozycji całej nazwy.

hoopsyhetmana_moodboardhoopsyhetmana_logo_wizualizacja_04hoopsyhetmana_logo_wizualizacja_05

Leave a Reply