hoopsyhetmana_main_image

Projekt identyfikacji wizualnej przygotowanej dla portalu poświęconego amerykańskiej koszykówce uniwersyteckiej i zawodowej.

Logo składa się z ikony buławy, której górną częścią (nasadą) jest piłka do koszykówki – bezpośrednie odwołanie do poruszanej na stronie tematyki, symbolizuje także dziedzinę w której autor portalu posiada największą wiedzę i doświadczenie. Buława w swej genezie historycznie była również symbolem przewodników i pasterzy – tym samym autor jest również przewodnikiem po zagadnieniach koszykarskich. Berło wkomponowane jest pomiędzy dwie odpowiednio stylizowane litery “H “- to oczywiście akronim nazwy strony Hoopsy Hetmana.

Odwołanie do berła i urzędu Hemtana ma podwójny charakter i cel. To przede wszystkim bezpośrednie odniesienie do nazwiska autora, ale również podkreślenie jego drugiego dna i znaczenia. Może w ten sposób działać dwojako – dla osób znających autora będzie się z nim bezpośrednio wiązać, dla osób go nie znających logo umożliwi zapamiętanie i stworzenie charakterystycznego obrazu marki.