Infografika Top 10 Cybeprzekrętów - Wizualizacja 01

Infografika Top 10 Cyberprzekrętów powstała w celu szerzenia wiedzy na temat zagrożeń i ataków, których każdy z nas może stać się potencjalnym celem.

Na potrzeby publikacji przygotowany został również zestaw grafik do kanałów social media oraz ilustracji dających szerszy kontekst poszczególnym zagadnieniom.

Infografika Cyberprzekręty
Infografika Top 10 Cybeprzekrętów - Obrazek 01
Infografika Top 10 Cybeprzekrętów - Obrazek 03
Infografika Top 10 Cybeprzekrętów - Obrazek 02
Infografika Top 10 Cybeprzekrętów - Obrazek 04