PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Świadczę usługi z zakresu:

BRANDING

Zajmuję się tworzeniem kompletnych systemów identyfikacji wizualnej i kreowaniem wizerunku marki – projektuję logotypy, dopasowuję kolorystykę, przygotowuję foldery reklamowe, wizytówki, papier firmowy itd.

DRUK / DTP

Zaprojektuję od podstaw okładki, plakaty, ulotki, foldery reklamowe, katalogi, magazyny, poligrafię płyt itp. – wszystko przygotowuję do druku według ogólnie przyjętych zasad i standardów, wystarczy tylko przesłać pliki do drukarni!

ILUSTRACJA

Przygotowuję indywidualne ilustracje oraz projekty dowolnych postaci i elementów na potrzeby okładek, prezentacji, komiksów czy szkiców koncepcyjnych, zarówno techniką rysunku cyfrowego jaki i grafiki wektorowej.

ETAPY WSPÓŁPRACY

Jak wygląda proces twórczy?

W pracy z klientem za priorytet stawiam sobie dobrą komunikację, zrozumienie jego potrzeb, jakość i funkcjonalność zaproponowanych przeze mnie rozwiązań oraz terminowość ich wykonania.

01. OFERTA

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta przygotowuję ofertę skrojoną idealnie na miarę jego potrzeb, uwzględniając najlepszy stosunek ceny do jakości oraz zasobów finansowych.

02. UMOWA

Proponuję klientowi wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, która po jego akceptacji stanowi podstawę naszej współpracy.

03. ANALIZA

Pracę rozpoczynam od szczegółowej analizy klienta i specyfiki jego rynku (w tym konkurencji) oraz jego potencjalnych odbiorców.

04. KREACJA

Przygotowuję wstępne szkice i koncepcje rozwiązań, które są następnie przedstawiane klientowi, wspólnie dyskutujemy nad kierunkiem i wizją projektu. Po wybraniu konkretnej koncepcji przygotowuję główną propozycję projektu oraz tworzę kompleksowe wizualizacje.

05. AKCEPTACJA

Projekt jest kolejny raz prezentowany klientowi – na tym etapie rozważamy ewentualne poprawki i w razie potrzeby wprowadzamy niezbędne korekty.

06. FINALIZACJA

Projekt finalizuję przesyłając klientowi w wersji elektronicznej wszystkie niezbędne pliki źródłowe w najpopularniejszych obecnie formatach (.ai, .psd, .eps i/lub .pdf).

TARYFIKATOR USŁUG

Na jakiej podstawie przygotowuję wycenę?

Każdego klienta traktuję indywidualnie w myśl zasady, że każdy projekt jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia. Wpływ na wycenę usługi ma wiele czynników, a najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

01. ZASIĘG TERYTORIALNY

Projekt przygotowywany z myślą o rynku lokalnym/regionalnym lub ogólnokrajowym.

02. ZŁOŻONOŚĆ PROJEKTU

Kategoria projektu determinująca rodzaj prac (np. identyfikacja wizualna, reklama drukowana, ilustracja itp.).

03. SPOSÓB EKSPOZYCJI

Forma w jakiej projekt będzie na siebie pracował i jak będzie prezentowany (np. cyfrowo, w postaci reklamy na samochodzie lub jako wydruk).

04. ILOŚĆ ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Liczba zaproponowanych rozwiązań przedstawiona Zleceniodawcy na etapie projektowania.

05. TERMIN REALIZACJI

Pozwoli określić czas w którym na życzenie Zleceniodawcy powinien zostać sfinalizowany projekt.

06. ILOŚĆ SESJI POPRAWKOWYCH

Sesja poprawkowa to moment w którym Zleceniodawca może w razie potrzeby zgłosić dowolną liczbę rzeczy do modyfikacji z zastrzeżeniem, że mieszczą się one w ramach uprzednio wybranej przez Niego koncepcji wyglądu projektu.

Współpraca odbywa się na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na zleceniodawcę. Umowa może zostać podpisana na wykonanie konkretnego projektu lub na określony czas trwania współpracy. Przed rozpoczęciem współpracy wymagana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zlecenia. W momencie rozpoczęcia współpracy preferuję sposób wyceny projektu opierający się o jedną kwotę za całość, w przypadku długoterminowej współpracy lub stałych klientów możliwe jest rozliczanie się w oparciu o stawkę godzinową.

BRIEF

Informacje na bazie których rozpocznam proces projektowania.

Oprócz samej umowy podstawą rozpoczęcia prac nad konkretnym projektem jest dostarczenie szczegółowego briefu (wszystkich niezbędnych informacji, materiałów oraz ewentualnej wizji jeśli zleceniodawca takową posiada) na bazie którego przygotowywany jest projekt.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe pytania będące częścią briefu dla projektu stworzenia identyfikacji wizualnej.

01. Jak firma powstała?

Krótka historia powstania firmy.

02. Jaka jest nazwa firmy i jej geneza?

Sąd firma wzięła swoją nazwę i co za nią stoi.

03. Jaki jest cel firmy?

Dokładne omówienie czym się firma zajmuje i jaki jest jej cel.

04. Co firmę wyróżnia na tle innych?

Sposób w jaki firma wyróżnia się na tle konkurencji.

05. Jaką firma posiada „osobowość”?

Pięć przymiotników określających firmę.

06. Do kogo firma kieruje produkty?

Rodzaj klientów, których firma chce pozyskać przede wszystkim.

REFERENCJE

„Pan Kacper posiada wysokie umiejętności w kwestii projektowania graficznego. Charakteryzuje go profesjonalne podejście, duża dbałość o szczegóły i przywiązanie do detalu. Z powierzonych mu projektów wywiązywał się zawsze w terminie świetnie radząc sobie pod presją czasu. […] Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Pana Kacpra Tomaszewskiego jako doskonałego pracownika.”

– Polcolorit S.A.

„Zarząd Klubu Sportowego Sudety Jelenia Góra współpracował z Panem Kacprem Tomaszewskim w roku 2014. Wszelkie projekty były wykonywane terminowo i według ustalonych założeń. Współpraca z Panem Tomaszewskim była w pełni profesjonalna i satysfakcjonująca dla naszego Klubu. […] Możemy śmiało polecić usługi Pana Tomaszewskiego.”

– Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra

„[…] Pragniemy polecić usługi Pana Kacpra Tomaszewskiego w zakresie projektowania graficznego oraz tworzenia wizerunku marki. Wzorowa komunikacja oraz kreatywność Pana Kacpra sprawiła, że z niewyraźnej wizji powstało logo, które idealnie oddaje charakter naszej działalności. Na wyróżnienie zasługuje również szybkość pracy i otwartość na wszelkie sugestie.”

– Klub Sportowy „BBall” Świdnica

„[…] KSW Spartakus Jelenia Góra jest bardzo zadowolony ze współpracy z Panem Kacprem Tomaszewskim. Profesjonalne podejście, wysoka wiedza z zakresu projektowania graficznego, terminowość oraz komunikatywność to zdecydowane atuty Pana Kacpra. Z wielką przyjemnością pragniemy polecić innym usługi świadczone przez Pana Tomaszewskiego.”

– KSW Spartakus Jelenia Góra

„[…] Pan Kacper Tomaszewski został mi polecony jako osoba godna zaufania w kwestii projektowania graficznego, charakteryzująca się dużą kreatywnością, profesjonalizmem i przywiązaniem uwagi do szczegółu. Jestem bardzo zadowolony z efektów naszej współpracy i dziś sam z wielką przyjemnością mogę polecić innym usługi świadczone przez Pana Kacpra.”

– BooYa Fotografia dziecięca

„[…] Pan Kacper wykazując się dużą kreatywnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem stworzył projekt w bardzo krótkim czasie, pozostając w stałym kontakcie z klientem. Gorąco i szczerze polecam współpracę z Panem Kacprem. Gwarantuje to Państwu znakomitą jakość, a przy tym niezwykłą oryginalność produktu oraz profesjonalne podejście do klienta.”

– KANDRO Blog internetowy

„[…] Jestem bardzo zadowolony z usług świadczonych przez Pana Kacpra Tomaszewskiego. Opracowany projekt logo oraz wizytówek został sporządzony fachowo i profesjonalnie, tym samym w pełni zaspakajając moje oczekiwania. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na indywidualne podejście Pana Kacpra, bardzo dobry kontakt i wyrozumiałość na proponowane zmiany.”

– GEOtech Usługi geodezyjne 

„Pan Kacper stworzył dla nas projekt graficzny wykazując się bardzo dobrym rozpoznaniem tematu, wyczuciem naszych potrzeb i otwartością na sugerowane zmiany. Profesjonalizm, kreatywność i komunikatywność Pana Kacpra sprawiły, iż współpracowało nam się bardzo dobrze […]. W przyszłości z przyjemnością ponownie skorzystamy z usług Pana Kacpra i dlatego też szczerze możemy je polecić.”

– Ferrinus